Myslíme aj na prírodu

Udržateľnosť

S hrdosťou ponúkame udržateľné prepravné riešenia, ktoré kladú dôraz na environmentálnu zodpovednosť a spoločenský dopad. Chápeme stále rastúcu potrebu znížiť uhlíkové emisie a minimalizovať ekologickú stopu dopravy.

udržateľná preprava s košicetransfer

Cestujte na zeleno s Košice Transfer!

Naša spoločnosť sa zaväzuje k výberu najlepších prístupov a stratégií zameraných na redukciu emisnej stopy a minimalizáciu vplyvu na životné prostredie.

Palivo

Naša spoločnosť aktívne využíva kvalitné ekologické palivo, čím prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Trasa

Minimalizujeme vzdialenosť a čas potrebný na prepravu cestujúcich, čím sa znižuje spotreba paliva.

Školenia Vodičov

Svojim vodičom sme zabezpečili školenia a tréningy zamerané na ekologickú jazdu.

Pneumatiky

Investujeme do pneumatík s nízkym valivým odporom, ktoré znižujú spotrebu paliva a emisie skleníkových plynov.

Údržba Vozidiel

Dôkladne monitorujeme a udržujeme motory, filtre a ďalšie súčasti vozidiel.

Recyklácia

Minimalizujeme využívanie jednorazových predmetov a podporujeme opätovné použitie a recykláciu.

Spolupráce

Vyberáme si dodávateľov a partnerov, ktorí majú ekologické postupy a zdieľajú naše hodnoty v ochrane životného prostredia.

Online Rezervácie

Znížili sme spotrebu papiera tým, že rezervácie a dokumentáciu sme presunuli do online prostredia.

minimalizácia vplyvu dopravy na prírodu
ECO Friendly

Minimalizácia vplyvu na Prírodu

Využívame moderné a efektívne vozidlá s nízkou emisiou uhlíka, okrem toho systematicky optimalizujeme trasy, aby sme minimalizovali spotrebu paliva a znížili emisie.

Informačné systémy

Vyhýbame sa zbytočným  zápcham, čo znižuje čas strávený na cestách

Neustále inovujeme

Sledujeme logistický trh a implementujeme nové riešenia, ktoré pomáhajú znižovať emisie

Uhlíkovo neutrálny do 2035

Znižovanie Emisií CO2

Zaväzujeme sa k významnému zníženiu emisií CO2 prostredníctvom modernizácie nášho vozového parku do roku 2035. Smerujeme k tomu, aby sme nahradili staršie vozidlá ekologickejšími alternatívami, ako sú elektrické a hybridné vozidlá.

Uhlíkovo Neutrálny

Do roku 2035 máme predsavzatie byť 100% uhlíkovo neutrálny.

Vozový Park

Postupne budeme obmienať všetky naše vozidlá elektromobilmi

znižovanie emisií co2
európska dohoda pre udržateľnosť a zníženei emisií

European Green Deal

Európsky zelený dohovor je ambiciózna stratégia Európskej únie, ktorej cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Jeho zámerom je transformovať európsku ekonomiku a spoločnosť smerom k udržateľnosti.

Prečítať Viac