Udržateľnosť

Check Bootstrap

Cestujte šetrne, s nami sa to dá! Zelené cestovanie s Košice Transfer

Ecology wallpaper

Myslíme aj na udržateľnosť

S hrdosťou ponúkame udržateľné prepravné riešenia, ktoré kladú dôraz na environmentálnu zodpovednosť a spoločenský dopad. Chápeme stále rastúcu potrebu znížiť uhlíkové emisie a minimalizovať ekologickú stopu dopravy.

Palivo

Naša spoločnosť aktívne využíva kvalitné ekologické palivo, čím prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Trasa

Minimalizovali vzdialenosť a čas potrebný na prepravu cestujúcich, čím sa znižuje spotreba paliva.

Školenia vodičov

Svojim vodičom sme zabezpečili školenia a tréningy zamerané na ekologickú jazdu.

Pneumatiky

Investujeme do pneumatík s nízkym valivým odporom, ktoré znižujú spotrebu paliva a emisie skleníkových plynov.

Údržba vozidiel

Dôkladne monitorujeme a udržujeme motory, filtre a ďalšie súčasti vozidiel.

Recyklácia

Minimalizujeme využívanie jednorazových predmetov a podporujeme opätovné použitie a recykláciu.

Spolupráca s ekologickými partnermi

Vyberáme si dodávateľov a partnerov, ktorí majú ekologické postupy a zdieľajú naše hodnoty v ochrane životného prostredia.

Online rezervácie

Znížili sme spotrebu papiera tým, že rezervácie a dokumentáciu sme presunuli do online prostredia.

Minimalizácia vplyvu na prírodu

Pre dosiahnutie tohto cieľa sme zaviedli niekoľko opatrení. Využívame moderné a efektívne vozidlá s nízkou emisiou uhlíka, okrem toho systematicky optimalizujeme trasy, aby sme minimalizovali spotrebu paliva a znížili emisie. Používame inteligentné systémy riadenia dopravy, ktoré nám pomáhajú vyhnúť sa zbytočným prechýlkam a zápcham, čo znižuje čas strávený na cestách a emisie.

Znižovanie emisií CO2

Zaväzujeme sa k významnému zníženiu emisií CO2 prostredníctvom modernizácie nášho vozového parku do roku 2030. Smerujeme k tomu, aby sme nahradili staršie vozidlá ekologickejšími alternatívami, ako sú elektrické a hybridné vozidlá. Týmto krokom znižujeme našu závislosť od fosílnych palív a minimalizujeme negatívny dopad na životné prostredie.